Försäljning, Isolina Linisolering

För beställning, mejla patrik@sundsvallsbyggnadsvard.se 
Som enda leverantör kan vi också erbjuda försäljning av enstaka skivor.

Isolina Linisolering 150 mm
905:-/paket
310/skiva

 

 Isolina Linisolering 125 mm

940:-/paket
300:-/skiva

 

Isolina Linisolering 100 mm
940:-/paket
300:-/skiva

 

Isolina Linisolering 50 mm
1005:-/paket
185:-/skiva

 

Isolina Luftspärrpapper 60kvm

Laminerat nätförstärkt byggpapper, tre lagers konstruktion. Diffusionsöppet  luftspärrspapper, installeras på konstruktion. Specifikt för diffusionsöppen konstruktion i kombination med fiberbaserat isoleringsmaterial. 

1600:-/rulle
 

Isolina lindrev 15 x 50mm x 15m
140:-/rulle

Varför Isolina Linisolering?

Miljöfaktorer:
Isolina linisolering är ett alternativ till hållbart byggande jämfört med produkter tillverkade av konstgjorda mineralfibrer (som glasull och stenull).
Linisolering har en mycket liten miljöbelastning eftersom lite energi används i tillverkningsprocessen.
Tillverkningen förorenar inte luft eller vatten.
Linet är en årligen återväxande gröda som är en outtömlig resurs som inte bidrar till den globala uppvärmingen.
Tvärtom omvandlar linet växthusgaser (CO2) till syre (O2) under sin uppväxt.
Linisolering uppfyller med god marginal till skillnad mot många andra isoleringsprodukter de krav som ställs av Nordiska Eco-märkningen Joutsenmerkki för småhus.
Linisolering är behandlat med flamskyddsmedlet soda, som används i livsmedel(EU godkänd livsmedelstillsats E500)tandkräm, tvättmedel etc.
I mineralull och cellulosaisolering används ofta flamskyddsmedlet borsyra och borax som finns med på Europeiska kemikaliemyndighetens lista över ämnen som inger mycket stora betänkligheter.

Tekniska faktorer/ fördelar:
Linisolering komprimeras inte av tyngdkraften som blåsta produkter kan göra vilket leder till förlust av isolering på högsta punkten där den behövs som mest.
Vid händelse av fuktangrepp sprider inte linisolering fukten genom hela isoleringens strukturer som en isolering baserad på cellulosa/återvunna tidningar gör.
Du kan prova detta själv: Iinisolering flyter på vatten medans pappersprodukter suger massor av vatten och sjunker snabbt.
Mineralull förlorar snabbt sina isolerande egenskaper när fukt av någon anledning uppstår i isolereingen.
När mineralull blivit blöt kan den inte torka eller avge fukt (som lin kan på grund av sin konstruktion,”inbyggda kapillärer”).
Allmänt om lin som isoleringsmaterial:
Fukt% av lin är under normala driftförhållanden 8-12%, men kan tillfälligt öka till 20% (detta i vikt, inte relativ fuktighet= RH) utan problem.
Vid den luftfuktighet linisoleringen normalt verkar i, är fuktigheten närvarande som vattenmolekyler, huvudsakligen lagrade i dess fibrer.
Eftersom fibrerna temporärt kan absorbera överflödig fukt är det viktigt att den kan avge detta snabbt också.
Det är därför som det är viktigt att det är i kombination med andra material som kan andas, som trä, fukt-öppen konstruktion etc.
Isolinas linisoleringsprodukter är inte lämpliga att använda i närheten av heta artiklar som skorstenar, glödlampor, öppen eld, ugnar etc.

Huvudregel: Om objektet är för varmt att vidröra är det för varmt för linisolering.
Teknisk information och rekommendationer grundar sig på allmänna erfarenheter och ges i god tro.
Eftersom det är många faktorer som påverkar användningen av produkten som är utanför vår kontroll innebär det att inga garantier kan ges när det gäller sådan information.
Arkitekt och byggherre förblir ansvarig för valet av lämpliga material och skapandet av en konstruktion som uppfyller lokala byggregler.
 
Läs mer här