Träullsisolering

Nu utökar vi våra miljövänliga isoleringsalternativ och välkomnar träullsisolering också.
Linisoleringen blir naturligtvis kvar också.
Träullen lite billigare än linet.
Vanliga standardmått på skivor för vägg och tak i olika tjocklekar.
Även woodycell skivan, hårdpressad,spontad för exempelvis tilläggsisolering utvändigt med hygroskopiska egenskaper.
Alltså diffutionsöppen som kan ta eventuell fukt OCH släppa ut den i motsats till glasullen.
Miljöpåverkan ljusår bättre än glasullen.